Учебна програма за курс по БЕЛ за 7 клас

Първото занятие започва с родителска среща. Продължителност на курса - 126 учебни часа (36 занятия по 3,5 учебни часа).

След всяко занятие се възлага домашна работа, която се представя за проверка на следващото занятие на курса. На учениците се предоставят специално разработени материали – тестови задачи и текстове за преразказ.

Регулярно се провеждат  пробни изпити, които са безплатни за курсистите.
Целта на курса е постигане на максимално високи резултати.Затова се работи с малки групи (максимално 6 души). Отделя се специално внимание на всеки един ученик по отделно.

Провежда се ежемесечна обратна връзка с родителите с цел да се проследи развитието на ученика.
При необходимост учениците могат да посещават извънредни часове, които се заплащат допълнително.

 По време на курса родителите и учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с изпитите, план-приема, образуването на бала, подаването на документите и др. Курсът завършва с консултации за избора на училище и участие в класиранията.


I. Български език

Книжовна норма. Правописни и пунктуационни правила.
 Текст и признаци на текста;
 Художествен текст.
Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;
 Думата като лексикално средство в текста;
 Дума и контекст.
 Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;
 Неметафорична и метафорична употреба на думите. Риторични фигури и тропи.
 Неутрална и експресивна лексика;
 Употреба на фразеологични словосъчетания;
 Просто изречение.
 Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните  изречения;
 Сложно съставно изречение. Видове. Пунктуация;
 Сложно смесено изречение. Пунктуация;
 Пряко и непряко предаване на чужда реч.  Цитиране;
 Части на речта. Глагол;
 Вид на глагола;
 Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост  от речевата ситуация;
 Съвместна употреба на глаголните времена;
Езикова система. Езикови средства.

II. Литература

 Христо Ботев -  стихотворението  „На прощаване“
 Иван Вазов -  повестта „Немили-недраги“,  разказът  „Една българка“,  одата  „Опълченците на Шипка“,  одата  „Българският език“
 Алеко Константинов – Из пътеписа „До Чикаго и назад“ (частта „Ниагара!…) и из  книгата  „Бай Ганьо”  (главата „На гости у Иречека”)
 Пенчо Славейков –  баладата „Неразделни”
 Пейо Яворов –  елегията  „Заточеници”
 Елин Пелин -  разказът „По жътва“
 Йордан Йовков -  разказът „По жицата“

III.     Трансформиращ преразказ с дидактическа задача.  Неутрален разказвач. От името на герой.


Учебна програма за Целогодишен курс по Английски език за деца от 4 до 6 г.

Курсовете са за деца от 4 до 6 годишна възраст в рамките на три учебни години, 2 пъти по 2 часа седмично, като децата се разделят на нива по възрастов признак. Обучението се провежда непринудено и атрактивно - с много песнички, стихчета, игри и драматизации. Темите са от ежедневието на децата: "Как се казвам", "Моето семейство", "Моят дом", "Моите играчки", "Плодове и зеленчуци", "Цветовете на дъгата", "Тръгвам на училище", "Домашни животни", "Диви животни", "Животните във фермата", " Четирите сезона", "Частите на тялото", "Мога да броя до 10 / 20", "Моята класна стая", "Моето училище", "Моята чанта", "Коледа", "Великден", " Улицата, на която живея" и др.
 
Make a Free Website with Yola.